Tuyển Dụng

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh (Sale Admin)

Công tác cập nhật sản phẩm.
– Lập các thủ tục bán hàng.
– Chuẩn bị cho việc triển khai bán hàng.
– Quản lý các sàn liên kết / cộng tác viên.
– Quản lý nguồn dữ liệu khách hàng của công ty.
– Cập nhật chương trình bán hàng.
– Phân loại hợp đồng mẫu được phê duyệt.
– Form mẫu điền thông tin khách hàng ký hợp đồng cho các đơn vị
– Cập nhật thông tin khách hàng ký hợp đồng từ các đơn vị
– Kiểm tra lại thông tin sản phẩm, giá bán,…
– In hợp đồng.
– Kiểm tra ký nháy, chuyển bộ phận kiểm soát.
– Đốc thúc việc khách hàng ký hợp đồng.
– Giao hợp đồng cho khách hàng ký.
– Đóng quyển hợp đồng.
– Chuyển bộ phận kiểm soát trình Sếp Ký.
– Mời khách hàng lên công ty và giao hợp đồng.

Related posts

Leave a Comment